آگه گاه دست خط 26

آگه گاه دست خط 26 
موضوع تو ؟

ای انسان،
مرض ِ تو ویرانی ست
جهان در حال انقراض، سوگ تو را چه سود؟
تا می توانی برای تجارت بیشتر ، کالج و دانشگاه و آموزشگاه تخریبی ِ شیمی و فیزیک و... بساز... 
کمپانی ها، دست آورد تحصیلکرده ها، مدیران و الخ
بازار مارک ها و برندها دست آورد گرفتن جان زمین ... حفر زمین برای ساختن موبایل و تلویزیون و ...
و گالری ها و موزه ها دست آورد اعتراض به خود زمین، به ساحت هنر...
درخت های تنفس برای آموزش آشپزی، درک شیمی و فیزیک تخریبی قطع می شوند
و ما چقدر عاشقانه روی بند بند ِ جان ِ درخت برای هم دم از عشق و انسانیت می زنیم.

از هفته های آغازین تابستان / تیر 1394
از سیپدگاهان تهیه کنید.

آگه گاه دست خط 20


عنوان فصل: دوست


تنها یک قاب رفیق منست
قابی سراپا سپیدو
روشن
قابی بی چهره
قابی زیبا تر از لکه های ریخته
قابی سرشار از رفتن و
قابی که جملگی همراه منست
قابی که ازقدرت جاذبه جذاب ترست و
قابی که بی وزن است و
که از قاب خود در رفته ست.
اصغر خوش خلق
92929

سخنی با گاه نشینان سپیدگاه: سلام و درود و ادب، به پیشگاه هم گاهان گاه نشین گرامی و ارجمند
یکی از اتفاقاتی به طور معمول با آن مواجه هستیم هم کاری شما هم گاهان است... در واقع یاری در بهتر شدن، بهتر دیدن، بهتر فهمیدن و بهترین ها و این بهترین ها زمانی شکل می گیرد که همراهی دو سویه باشد. به طور مثال در شماره های قبل بسیار درخواست داشتیم که به موارد ذکر شده نگارش متن و توجه به محتوا برای چاپ در دست خط، اما متاسفانه بیش از پیش دست خط های شما دوستان از خواست ما دور شده است. زیبایی به بیانی زیبا نیاز دارد و اگر بدان بی توجه باشیم موجب بی تفاوتی می شود. به هر حال طبع و حال شنونده، سخنور را به سخنی ارزشمند تر فرا می خواند.
پیشاپیش فصل سپید زمستان را که هم نام ماست گرامی می داریم. 

پیام آمد:
دایر شدن کتابخانه ی گاه نشین سپیدگاه خردمند از روزهای انتهایی پاایز 1392 //// خریداری مجومه آلبوم های موسیقی سنتی و کلاسیک برای نزدیکی به فضایی غنی و سرشار از ادبیات وشعر و ساز و آواز ایرانی //// + هم گاه :نام برنامه ای ست که برای ارائه تخفیف های ویژه به هم گاهان همیشگی در نظر گرفته شده است( برای آگاهی بیشتر با مدیریت گاه نشین سپیدگاه خردمند تماس بگیرید. ////
گاه نشین سپیدگاه رودهن به دلیل مشکلاتی چند تا آگاه نوشتی دیگر (اطلاع ثانوی) تعطیل می باشد. //// 

سپیدگاه انقلاب:خـــیابان انقـــلاب. نـــرســید ه بـــه چـــــهار راه وصــــال. بیــن بانــک کشاورزی و لــوازم التــحریر نـــگارش. پلاک 975 / تلفن:66406212
سپیدگاه خردمند:مــید ان هــفت تیر. خــیابان کـــریمــــخان زنــــد. خــــیابان خــــــرد مند جــــــــــــنوبی. پـــــــلاک 54/ تلفن: 88307706-88832127
سپیدگاه ولیعصر:خـیابان ولـیعصر. بعــد از چـــهار راه زرتشت. نــرســـیده به خـــیابان فاطمی. پـــلاک 1857. طبقه د وم/ تلفن:88922948-88922947 88905838-آگه گاه دست خط 19 / ویژه ی تابستان 1392


عنوان فصل : دورن

نهایتی ست که در مغز نمی گنجد
عجیب تر از پیچیدگی مغز
فراتر از عقل
فقط آفریننده اش بدان آگاه  است
وآدمی زاد به اندکِ آن  بسنده کرده است
چون دانه ای ست
که در محیط او خواهد شکفت
 و نه در هیچ جای این جهان فانی
دانه ای ست منحصر به خود او و نه دیگری
چه شکوفه ای کوچک باشد
چه علفی هرز
 خواننده و دارنده و داننده هموست.
9271

سخنی با گاه نشینان سپیدگاه: سلام و درود و ادب، به پیشگاه گاه نشینان گرامی و ارجمند
بنا بود پس از پایان ماه رمضان و گذشت تابستان تغییراتی در سپیدگاه داشته باشیم، این مهم تا حدودی انجام پذیرفته است اگر چه کوچک اما در حد توان و ظرف و مقدورات. با این حال تلاش خواهیم کرد تا پایان سال به برخی از مشکلات و کمبودها بپردازم و آنها را از پیش روی برداریم، شاید سپیدگاهی که در رودهن گشایش یافته است دلیلی باشد برای سنگین تر شدن بارمسئولیت و تعهدی که نسبت به حضور شما گاه نشینان گرامی داریم. امید که پروردگارمان یاری گراین انگیزه ی ما باشد.

پیام آمد:

دایر شدن نمایشگاه کوچک در سپیدگاهان: 25 اثر عکس در شاخه های فتوآرت، فاین آرت و کانسپتچوآل آرت از اصغر خوش خلق از 25 مرداد تا پایان سال 1392 //// گشایش سپیدگاه رودهن از یکم مهرماه سال جاری در منطقه ی رودهن که دوستاران می توانند به نشانی زیر مراجعه نمایند //// یکپارچه کردن فضای سپیدگاهان از مرداد 1392////
نمایشگاه عکس کوچک


معرفی نمایشگاه عکس کوچک در سپیدگاهان

زمان:

از 25 مرداد تا پایان سال 1392

نشانی:

سپي دگاه رودهن :
رودهن، خيابان مطهرى ، روبه روى دانشگاه آزاد
76511134 - تلفن: 76511154
سپي دگاه انقلاب :
خيابان انقلاب.ن رسيد هب ه چهار راه وصال.ب ينب انك
كشاورزى و لوازم التحرير نگارش. پلاك 975
تلفن: 66406212
سپي دگاه خرد مند :
ميدان هفت تير. خيابان كريمخان زند.
خيابان خرد مند جنوبى. پلاك 54
88307706- تلفن: 88832127
سپي دگاه وليعصر:
خيابان وليعصر.ب عدا ز چهار راه زرتشت.ن رسيد ه
به خيابان فاطمى. پلاك 1857 . طبقه دوم
88905838-88922948- تلفن: 88922947

sepidgaah@gmail.com سامانه پيامكى سپيدگاه: 3000990003


گاه برگ سپیدگاه رودهن ...


سپيدگاه رودهن :
رودهن، خيابان مطهرى ، روبه روى دانشگاه آزاد

تلفن:

76511134 - 76511154نمایش گاه کوچک عکس در سپیدگاه


آخرین پیام آمد: تغییر فضای دیداری سپیدگاهان. نمایش گاه دائمی با آثاری از اصغر خوش خلق در سپیدگاهان
 با 25اثر...

زمان: از 25 مرداد تا پایان سال1392


سپیدگاه انقلاب :
خیابان انقلاب. نـرسید   ه به چـهار راه وصال .بین بانک کشاورزی و لوازم التحریر نگارش. پلاک 975
تلفن:66406212

سپید گاه خرد مند:
مـید ان هــفت تیر. خـــیابان کریمــخــــــان زند.خیابان خـرد مــــند جـــــنوبی. پــــلاک 54
تلفن: 88307706-88832127

خـیابان ولیعــصر .بـعد از چهـار راه زرتشـت.نرسـید ه به خیابان فاطــمی. پـلاک 1857. طبقه د وم
تلفن:88922948-88922947- 88905838

سپیدگاه رودهن:

روبه روی درب اصلی دانشگاه آزاد رودهن

تلفن:افطار در سپیدگاه بعد از اذان مغرب در ماه مبارک رمضان

گاه فروش سپیدگاهان / از ابتدای ماه رمضان1392


با عرض پوزش قیمت پیتزا مخصوص 13000 تومان می باشد که اشتباه درج شده است.


mushroom pizza / Bacan and olive pizza / Salami and mushroom pizza / Mexican pizza / Pepperoni pizza / Vegetable pizza /
Burger: Hamburger / Cheese burger / Double burger / Double cheese burger / Royal burger / Mushroom burger /
Cool Sandwichs: Sepidgah special / Meat salamy / Chicken salamy
Hot Sandwichs: Sepidgah special / Barbecued ham / Barbecued chicken / Barbecued ham+mushroom / Barbecued chicken+mushroom / Hot dog / Hot dog and cheese / Hot dog and cheese+mushroom /  Hot royal.Roasted chicken / Steak /
other food: 2 slice of fried chicken / 3 slice of fried chicken / Steak+French fries / Chines chicken+French fries /
starter : Chips and cheese / Potatoes and cheese / French frize / Fried mushroom / Sepidgah special salad / Season salad / Cabbage salad / beverages
... /

همچنین برای هماهنگی و رزرو باشماره تلفن های سپیدگاهان تماس حاصل کنید:

سپیدگاه انقلاب :
خیابان انقلاب. نـرسید   ه به چـهار راه وصال .بین بانک کشاورزی و لوازم التحریر نگارش. پلاک 975
تلفن:66406212

سپید گاه خرد مند:
مـید ان هــفت تیر. خـــیابان کریمــخــــــان زند.خیابان خـرد مــــند جـــــنوبی. پــــلاک 54
تلفن: 88307706-88832127

خـیابان ولیعــصر .بـعد از چهـار راه زرتشـت.نرسـید ه به خیابان فاطــمی. پـلاک 1857. طبقه د وم
تلفن:88922948-88922947- 88905838

تلفن پیآمد های سوال برانگیز(نقد و نظر):
09329478782

سامانه پیامکی سپیدگاه:30009900038842

http://sepidosiahkafe.blogfa.com

sepidgaah@gmail.com

برگه ی گروه ادب و هنر سپیدگاه

برگه ی گروه ادب و هنر سپیدگاه

https://www.facebook.com/groups/sepidgaahart/

سامانه ی پیامکی سپیدگاه : آگاهی پیامکی گاه نشینان


با فرستادن یک پیامک بدون متن  به این شماره از گاه نشینان پیامکی سپیدگاه باشید 


آگه گاه دست خط 18 به زودی در سپیدگاهان / عنوان سرگردانی


سرگر دانی
سر اگر دانی؟
که سر بر می گردانی
جای  لیوان و نی
قیف است و قی...
سرگردانی
شناخت وتوصیف ندانستنی ست
که بی رنگ وعاری از ساختنی ست
سرگردانی
برگردان لغت هجوی ست که مردنی ست
نه از دانایی افزون شده
و نه از نادنی بی تاب شده
بلکه از آمیزش تندی و کندی ست
گاه سرگردانی ظرافت درک دانشمندی ست
که نمی داند نهایت فکری که ساخته، آدم دارد
یا که به انشای کودکی که برخواسته تبسم می دهد
سرگردانی
گردنه ی پر پیچ و تابی ست
که حیران زدگان بندباز جهان را
روزگاری به طعنه ی سهمگینی بیدار خواهد کرد.
اصغر خوش خلق9246


سخنی با گاه نشینان سپیدگاه: سلام و درود و ادب، به پیشگاه گاه نشینان گرامی و ارجمند
آگه گاه دست خط بهار 92، با شماره 18 به چاپ رسید. بنا به سلسه موضوعاتی که از شماره 4 تا 17 دست خط ( کافه نامه ) داشتیم و نظم و نظام مندی موضوعی و تسلسل و ریتم آن مورد توجه بوده است و هم چنین ضعف و کاستی هایی که بعد از شماره 17 وجود داشت چه نظر کمی و چه از نظر کیفی ، این مهم تشدید شد.
امید که این اتفاق روزنه ای باشد برای تداوم آنچه مطلوب و معلومِ اندیشه ی شما گاه اندیشان گرامی و فرهیخته است.

پیام آمد:
17 شماره ی دست خط سپیدگاه در یک نگاه : عنوان نسخه ای با فرمت PDF  است که در اختیار دوستان گاه نشین قرار گرفته است. برای دست یابی به این نسخه و باربردای( دانلود) آن کافی ست به بلاگ سپیدگاه مراجعه کنید/// به امید پروردگار، پس از پایان ماه مبارک رمضان،تغییراتی در فضای دیداری سپیدگاهان خواهیم داشت /// بنا به گفتگوهای انجام شده پایگاه جدید اینترنتی سپیدگاه به زودی به بهره برداری خواهد رسید /// و چند اتفاق دیگر که در جریان نیمه ی دوم سال
1392 انجام خواهد پذیرفت که بعد از مرحله نهایی شدن و اجرایی آنها به آگاهی شما خواهد رسید.
 


هفده شماره دست خط سپیدگاه در یک نگاهبا کلیک( دست بر) روی این پیوند می توانید دانلود ( باربرداری) کنید.

بازگشت نامه / پیام آمد:


آفریدگار ادب را بنام


پیام آمد:
دست خط 18 بر اساس شکل و محتوای 17 دست خط پیش از آن به زودی به طبع و نشر خواهد رسید.
بر اساس گفت و گوهای انجام شده تا پایان ماه رمضان فضای سپیدگاهان تغییر محسوسی خواهد داشت.
سپیدگاه رودهن ( سپیدگاه 4) به زودی فعالیت خود در این منطقه آغاز خواهد کرد.
از گاه اندیشان و گاه نشینان گرامی درخواست می شود برای حضور و شرکت در بخش کلید نوشته های دست خط، متن های خود در بخش دیدگاه همین پست، ارسال نمایند.

سلام و ادب خدمت گاه نشین گرامی سپیدگاه

پس از یک سال و پس از گفتگو های انجام شده با مدیریت سپیدگاه، بازگشتم. امیدوارم مسیری که طی هشت سال گذشته با کافه سپیدوسیاه آغاز شده بود و به سپیدگاه رسید،دوباره تازه گردد.

امیدوارم از فضای بدون وزن و هارمونی یک ساله ی سپیدگاهان در آئیم.

اصغر خوش خلق

با سپاس
گروه ادب و هنر سپیدگاه


----


آخرین پیام آمد و ختم کلام

بنام بخشایشگر مهربان

شکر خدایی را که هر آنچه هست و نیست، غیر خواست و اراده ی او نیست...

سلام و ادب خدمت بازدید کننده ی گرامی

قابل توجه شما که این حقیر ( طراح و ایده پرداز و مدیریت سابق گروه ادب و هنر سپیدگاه ) از روزهای انتهایی بهار 1391 با این مجموعه بدرود گفته است و وظیفه ای بود تا این موضوع را خدمت شما دوستان اعلام دارم.

به همین دلیل این بلاگ نیز به فعالیت خود پایان داده و دوستانی که نیاز به ارتباط کاری ( مشاوره تبلیغاتی یا در حوزه ی طراحی گرافیک و عکاسی و تصویرسازی ) با این حقیر دارند از این پس به بلاگ شخصی این حقیر مراجعه کنند.

شکر و حمد و ثنای پروردگاری را که در این سال ها به این حقیر لطف خدمت فرمود و به من لیاقت و توان داد تا در خدمت شما باشم.


پیرمردی که پهن سفره ای بی ریا نشسته است
روزگاری پیش،شاید نزدیک به یک دهه ی پیش (سال 1383 یا 84) در خیابان انقلاب تهران، جز یک یا دو کافه پیدا نمی شد که سیل انبوه دانشجویان و رهگذرانی که بیشتر از قشر فرهنگی جامعه هستند و برای خرید کتاب در این محدوده ی تهران تردد دارند را به یک استراحت کوتاه و نوشیدن چای یا قهوه دعوت کند.

یکی از این کافه ها، کافه سپیدوسیاه بود که کنار سینما سپیده سکنی گزیده بود و جای نشستنی بود برای رفع خستگی از پیاده روی های بسیار و جستجوی کتاب، رفت و آمد بینابین دانشگاه و خانه...که بعد از بوجود آمدن یک سری از اتفاقات ناخواسته، هم نام و هم جای خود را کمی تغییر داد وبه نام سپیدگاه تا این روزها همچنان ادامه می دهد و مخاطبین خود را داردکه به گاه نشین شهرت دارند و به گاه اندیشی می پردازند. یعنی در زمان حضور خود در سپیدگاه به اتلاف وقت نمی گذرانند و نوشتن شعر و متن ادبی در راستای مفهوم انسانی آن از اموریست که بدان پرداخته می شود.
زیر شیشه ی میز سپیدگاهان مملو از دست نوشته هایی ست که بیشتر از زرق و برق فنجان و لیوان و محتویات آن به چشم می آید و گویی چهل وصله ای از شعر و داشتان و یادگاری و جملات اقتباسی و ... است.
مجموعه ای که خیال غربت زدگی فرنگی و نمایش یک اتمسفر برون مرزی را ندارد و تخیل زیبایی شناختی درونی در ذهن دوستاران سپیدگاه به بازی کلمات روی صحنه ی کاغذ می نشیند.
پیرمردی که پهن  سفره ا ی بی ریا  نشسته است و نیم نگاهی مهربانانه و فیلسوفانه به ما دارد و چکمه و نایلون نون و کتری و قابلمه و یک لقمه در نیمه راه، این همان نشانی ست که بسیاری سپیدگاه را با آن باز می شناسند.دلمان می خواهد دورترین سادگی ها را بیابیم، شعاری بود که از همان روزهای آغازین سپیدوسیاه با مجموعه همراه بوده است و اکنون نیز سپیدگاه با بهره گیری از همین شعار معنوی تلاش دارد تا محیطی ساده و آرام را در کنار گاه نشینان خود تداوم بخشد.
یکی از برنامه های پایدار مجموعه ی سپیدگاه در کنار تولید محصولات غذایی و کافه (گاه)، همراه کردن دوستان گاه نشین و گرایش دادن آنها به مقوله ی فرهنگ سازی مطالعه و نگارش در این محیط است که تا کنون منجر به طبع و نشر آگه گاه دست خط(فصل نامه یا بولتن داخلی فصلی) شده است که به صورت فصلی از نگارش های ارزشمند ادبی گاه نشینان چاپ  شده و توزیع رایگان می شود و البته به زودی شاهد نمایش آثار هنرهای تجسمی در سپیدگاه خردمند خواهیم بود. 
گسترش کتابخانه و به روز رسانی آن ، توجه به امر دنیای مجازی(wireless internet) و جنبه های علمی ، فرهنگی و انسانی دیگر از برنامه های فعلی این مجموعه می باشد که با تلاش مدیران این مجموعه و با استعانت از پروردگار یکتا این راه ادامه خواهد داشت و پربار تر از پیش به این روند ادامه خواهد داد.
امید و ایمان به ارزش ها ، اصول انسانی و اندیشه ها ی مقدس پایدار از خصائصی ست که مدیران این مجموعه به آن باور کامل دارند و قدم های بعدی همگی با توجه همین امر میسر می شود.
سپید گاه انقلاب :خیابان انقلاب. نـرسید ه به چـهار راه وصال. بین بانک کشاورزی و لوازم التحریر نگارش. پلاک ۹۷۵ تلفن:۶۶۴۰۶۲۱۲
سپید گاه خرد مند :مـید ان هــفت تیر. خـــیابان کریمخــــــان زند. خیابان خـرد مند جـــــنوبی. پــــلاک ۵۴ تلفن: ۸۸۳۰۷۷۰۶-۸۸۸۳۲۱۲۷
سپید گاه ولیعصر:خـیابان ولیعصر. بـعد از چهـار راه زرتشت. نرسـید ه به خیابان فاطــمی. پـلاک ۱۸۵۷٫ طبقه د وم تلفن:۸۸۹۲۲۹۴۸- ۸۸۹۲۲۹۴۷ -۸۸۹۰۵۸۳۸
http://www.sepidgaah.com/gaahnevesht

آگه گاه دست خط ۱۷ از ابتدای تابستان ۱۳۹۱

آگه گاه دست خط، همان کافه نامه ی سابق است که بر اساس نگاهی فرهنگی و ادبی در هر فصل منتشر می شود. عنوان ها یا نام واره های هر فصل، بر گرفته از دست نوشته ی گاه نشینانی ست که متن خود را زیر شیشه ی میز سپیدگاهان قرار می دهند.کردار و اخلاق ، پندار و گفتار نیک و اصول زیبا اندیشی انسانی و عقلانی ، نگاه دینی و زیبایی شناسی دینی و اسلامی ، خلاقیت و نو نگاری در نگارش و … از مفاهیم و مضامینی هستند که در آگه گاه دست خط، مورد توجه هستند. امید که با نگاهی جامعه شناسانه به فرهنگ گاه نشینی و گاه نویسی ، بازتابی از یک جمع نشینی ایرانی و غنی انسان مدارانه داشته باشیم.
این خواسته برآورده نخواهد شد مگر به لطف و برکت پروردگار بخشاینده و مهربان. به امید او …بیاندیش
به اشارتی
درنهایت هر شاه صدم ثانیه ای ...
چه انگیزه ای ست بهت آور 
که پیش از اندیشه ی تک تکانک پلک
نا جنبنده ای نیست به ملک و سلک...
نیست فرصت بی معنی بودن و
جرات رجزخواندن به غیب
این قانون زنده ی نشانه هاست.
این گونه بوده ست و باید بوده ست
 وزان روز نخست
کززبان نشانه هاست، کارام هرگز ننشسته ست...
وانچه تاویل شد بدو، همان اولین شهریار
وانچه تدبیر شد تاکنون و آن کنون و هرکنون ،زین عیار
وین حلقه ی مه کشان و که کشان
راز و رمز نشانه هاست
دانش باید هر نشان
و سعادتی که در بیراهه ها
کزان روز نخست گم شده است و
انسانی که هنوز خسبیده است.

91323 اصغر خوش خلق

کلید نوشته های دست خط
این بخش اختصاص دارد به متون ارسالی به بخش گاه نوشت سپیدگاه ( سایت سپیدگاه www.sepidgaah.com  )

فریماه در فروردین 16, 1391 در 8:08 ق.ظ گاه نوشت :
یکی از نیار های اساسی هر انسانی
اینه که یه کسی تو زندگیش باشه که وقتی از همه چی نا امیده دستشو بگیره و بهش بگه:
-تو چشام نگا کن
میگم نگاه کن!
هر چی که هس با هم حلش میکنیم
مرگ چاره نداره
تو فقط غصه نخور
پاسخ  محمد در فروردین 27, 1391 در 2:14 ب.ظ گاه نوشت :
هر کسی که تو زندگی باشه یه روز نخواهد بود.
مهم نیست که قفلها دسته کیه مهم اینه که کلیدها دست خداست!
***
فریماه در فروردین 16, 1391 در 8:10 ق.ظ گاه نوشت :
همیشه تو زندگیت جسارت یک جدایی عاشقانه رو داشته باش تا حقارت به هر قیمتی نگه داشتن رو به دوش نکشی !!!
پاسخ محمد در فروردین 27, 1391 در 2:16 ب.ظ گفت:
 هیچ میدونستی برای اینکه عاشق باشی باید حقیر بشی؟!
پاسخ فریماه در اردیبهشت 2, 1391 در 5:59 ب.ظ گاه نوشت :
 همیشه این طور نیست و وقتایی هم که هست به این مفهوم نیست
***
سیاوش در فروردین 17, 1391 در 11:40 ق.ظ گاه نوشت :
وقتی نشستم روی صندلی -پشت پنجره- پشتم یخ کرد، اینجا -توی راهرو- هوا از داخل سردتره، ولی خب از بیرون گرم تره… اینجا فقط یه صندلی هست، واسه فقط یه نفر…
اون بیرون یه کلاغ کز کرده بالای درخت، تو فکرم که کلاغ دیگه واسه چی کز میکنه؟… عاشق شده؟…
لیوان چای جلوی شیشه هنوز گرمه… اینجا هیچکس نیست، فقط آدمهایی که از دو متریم رد میشن، قیافه بعضیهاشون برام آشناست… بعضیهام نه…
آهان یه نفر دیگه هم هست… اونکه پشت دوربین نشسته داره ما -من و صندلی و لیوان چای- رو نگاه میکنه…
این زمستون لعنتی انگار نمیخواد تموم شه… امروز گل فروش، روبروی سینما آزادی، دوباره کم محلم کرد، انگار گل فروش ما -من و تو- رو با هم دوست داره… یه صدایی میاد… صدای کفش زنونه… اینجا عجیب ساکته… صدای تو نیست… میدونم از کفش زنونه خوشت نمیاد… یادته؟ با صدای کفشات چقدر خندیدیم؟ دیگه نپوشیدی… میگفتی میخوام آروم بیام و بی صدا برم…
ولی صبر کن… انگار خودت بودی… آخه صدا ریتم رفتن میزد… برام آشناست این ریتم… حتی در رو هم بست… دوباره ساکت شد… اِ… کلاغ رفته… بدون اینکه بگه چرا کز کرده بود… لیوان رو برداشتم…
هه… یاد تو افتادم… چای سرد شده… چای سرد شده انگار تلختره… مثل نبودنت…
***
آرزو در فروردین 19, 1391 در 5:54 ق.ظ گاه نوشت :
منطق, پیرمرد فلجی ست چمباتمه زده پشت درب خاطره ها
***
آرزو در فروردین 23, 1391 در 11:33 ق.ظ گاه نوشت :
لازم نیست عاشق باشی تا دنیا رو زیبا ببینی,کافیه بهار باشه و تو … خدا رو ببینی
***
محمد در فروردین 27, 1391 در 1:45 ب.ظ گاه نوشت:
نشستن گاهی بر سپیدی در کمال سپیدی
***
محمد در فروردین 27, 1391 در 1:51 ب.ظ گاه نوشت:
امروز برایت اینگونه دعا کردم:خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن
 تویی پروردگار او
پس قرار ده بی نیازی در نفسش ! یقین در دلش! اخلاص در کردارش! روشنی در دیده اش!
بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگیش / آمین
پاسخ فریماه در اردیبهشت 2, 1391 در 6:00 ب.ظ گاه نوشت : آمین
***
somayeh در اردیبهشت 1, 1391 در 6:01 ق.ظ گاه نوشت :
آنقدر آرام رفتی که احساس نکردم رفتنت را و عادت کردم به نبودنت بی آنکه بفهمم نیستی!
سرمایت عاشقانه هایم را منجمد کرد و بلوغت ناپختگی ام را به سخره گرفت و دیدم دارم بالغ می شوم!
بی صدا…صامت…بدون جشن و شمع!
صادقانه گرمای ظهرهای تابستان و سرمای استخوان سوز زمستان را پیمودم تا به تو بگویم:
بایست… من هم قد تو شده ام…!
اما دیر فهمیدم که تو قد کشیدنم را دوست نداشتی!
بی ریایی کودکیم تو را جذب کرده بود…
و اکنون …تو رفتی…. آنقدر آرام رفتی که احساس نکردم رفتنت را و عادت کردم به نبودنت بی آنکه بفهمم نیستی!
***
مائده در اردیبهشت 29, 1391 در 9:24 ب.ظ گاه نوشت :
می گویند چشم دریچه قلب است
پس عجب مدار که اینچنین از سر شوق می گریم
می خواهم برای آمدنت به قلبم خانه را آب و جارو کنم
مائده در اردیبهشت 29, 1391 در 9:34 ب.ظ گفت:
اینجا حیاط خلوت پروانه هاست،جاییکه حیاتم خلوت است ،اینجا افکار من از پیله ی سرم پر می گیرند،
اینجا خلوت دنج من و کاغذ و خودکار و فنجان قهوه است! هیس!
***
علیرضا شاپوری در اردیبهشت 30, 1391 در 11:13 ق.ظ گاه نوشت :
شبه به این سیاهی و ماهه به این روشنایی … گویا به هم دوخته شده اند…
چه حکایتی ست ..قانون نانوشته جاذبه ی نداشته ها…
قانون نوشته جاذبه هم دروغی ست
که توانش حتی به کشیدن نگاهم از تو نمیرسد.


سخنی با گاه نشینان سپیدگاه: سلام و درود و ادب، به پیشگاه گاه نشینان گرامی و ارجمند سپیدگاه که با حضور و اندیشه نگاری خود، همواره ما را در این سال هایی که گذشت، پیوسته همراه و همراز خود پنداشته اند و هم اکنون نیز ما را همچنان همراهند. چنین که بگذشت و این گونه می گذرد قصد کردیم که از بابت تمامی کمبودها و کاستی هامان از شما طلب بخشایش کنیم. اگر چه میزبانی به رسم دیرینه ی ایرانیان، کاری بس پرارج بوده است، اما برخی اوقات ما شرمنده ی دوستان مهمان خود بودیم که امیدواریم به زودی با کمک و یاری پرودگار این مشکلات برطرف شود.

پیام آمد: فروش دفترچه ی ویژه ی گاه نشینی سپیدگاه که با همت و همکاری ( حامی ) شرکت چاپ و بسته بندی پاپیروس انجام پذیرفته است در سپیدگاهان///// تغییر فضای داخلی سپیدگاه خردمند با عملکرد نمایش آثار هنرهای تجسمی دوستان گاه نشین به زودی در این  سپیدگاه  ///// گاه نشینان گرامی و ارجمند سپیدگاه جهت ثبت نام در سامانه ی پیامکی سپیدگاه با حضور در سپیدگاهان و درخواست ثبت نام و ارائه ی شماره ی همراه خود  ویا ارسال پیامک به شماره ی 30009900038842 می توانند از پشتیانی پیامکی این سامانه بهره مند شوند.


نگاه آماری آگه گاه دست خط

نگاه آماری به دست نوشته های  آگه گاه دست خط * :

 • ۵۰ %  دست نوشته های سطح پایین: تکراری، غیر مرتبط ، غیر ادبی، بی مفهوم و بیشتر  در مورد روابط عاطفی سطحی  و عامیانه و غیر قابل پذیرش، و متون از زبان های دیگر بدون ترجمه و لحاظ کردن بازگردان صحیح، غیر خوانا و … ( به قسمت ضوابط و اصول نگارش در دست خط مراجعه کنید.)
 • ۲۰ %  دست نوشته های  سطح متوسط: نگارش های نیمه ادبی، قابل پذیرش در دست خط بصورت انتخابی از بهترین آنها…
 • ۱۵ %  دست نوشته های نسبتا خوب:  دارای مفاهیم ارزشمند و قابل اعتناء و با بررسی و کمی دقت  بیشتر از موارد همیشه انتخابی برای دست خط …
 • ۱۰ % دست نوشته های خوب و سطح بالا: حرفه ای در شناخت مفاهیم و موازین ادبی نگارش و شناخت ابزار نگارش و گاه اقتباس ها ی ادبی از بزرگان و مفاخر اندیشمند ایران و جهان
 • ۵ % دست نوشته های برتر: سطح عالی خلاقیت ، نگارش های کاملا موفق که معمولا از آنها بیشتر در روی برگه ی آگه گاه استفاده می شود. ایده و ذهنیت بخشی به مخاطب ، تالیف شخصی، توجه به عنصر ادبی یک نگارش ، رویکرد انسانی و دینی و گاه حکیمانه وعقلانی از عوامل مهم در انتخاب برترین دست نوشته ها در دست خط هستند.

*  این آمار بر اساس دانش شفاهی جامع در ۱۷ شماره ی دست خط بدست آمده است.

دفترچه ویژه ی گاهنشینی در سپیدگاهان

هم گاهان و گاه نشینان گرامی سپیدگاه برای خرید و دریافت این دفترچه می توانند به سپیدگاه خردمند مراجعه کنند و از محصول تحریری و نوشتاری سپیدگاه بهره مند شوند. وبه نوعی در تولید این گونه محصولات، مجموعه ی سپیدگاه را یاری دهند. هدف گرایش به محصولات داخلی و ایرانی است و این تلاش بدین سبب صورت گرفت که از مارک ها و نشانه های معمول خارجی (غیر بومی) در صنعت لوازم تحریری (پیش بینی ما: زمان حضور شما در سپیدگاه) فاصله بگیریم.


قطع دفترچهA5
جلد پشت و رو گلاسه و عطف فنری
صفحات داخلیسفید با لگوی سپیدگاه و مجموعه پاپیروس ( حامی این محصول ارزشمند )و بدون خطوط
  
 • ویژه ی دوستانی که به برگه ی خام و سفید علاقمند هستند و به طراحی و اسکیس عادت دارند … به ویژه دانشجویان هنر
 • هدیه ای مناسب برای دوستان و آشنایان با نشان سپیدگاه…
 • با خرید این دفترچه و جایگزینی یک هدیه ی ارزان به جای هدایای گران به دوستان خود آنان را در نوشتن و مطالعه به صورت ناخوداگاه یاری کنید.
 • سپید گاه خرد مند:
  مـیدان هــفت تیر. خـــیابان کریمــخــــــان زند.خیابان خـرد مــــند جـــــنوبی. پــــلاک ۵۴
  تلفن: ۸۸۳۰۷۷۰۶-۸۸۸۳۲۱۲۷

www.sepidgaah.com

سلام و ادب به دوستان، گاه نشینان و هم گاهان و گاه اندیشان گرامی

لطفا برای نگارش متن و در صورت درخواست و ارائه برای دست خط 17 ( کلید نوشته ها) به سایت سپیدگاه مراجعه کنید:
لینک:
http://www.sepidgaah.com/gaahnevesht
در پست فراخوان برای کلید نوشته های دست خط ۱۷

سایت رسمی سپیدگاه دایر شده است... بازدید کنید.

www.sepidgaah.com


پس نویسه ها